Hrvatski timovi već 2. dan tragaju za žrtvama potresa u Albaniji

Saznanjem o posljedicama potresa u Albaniji, HGSS je putem ravnateljstva Civilne zaštite ponudio pomoć albanskim službama zaštite i spašavanja.

27.11.2019.

Već 2. dan hrvatski timovi tragaju za žrtvama potresa u Albaniji. U sklopu Državnih intervencijskih postrojbi na terenu su i 3 HGSS-ova potražna tima sa psima.

S obzirom da cijelo područje uzastopno pogađaju novi potresi detaljno pratimo razvoj situacije. HGSS je ponudio dodatne timove za pomoć koji se sastoje od potražnih timova sa psima, zapovjednog vozila (komunikacijsko-koordinacijskog centra) s logističkom prikolicom za samodostatnost, voditelja potraga i kompleksnih akcija spašavanja, dronova te medicinara. Od trenutka ponuđene pomoći timovi su u stanju stalnog dežurstva i po prihvaćanju pomoći albanskih vlasti spremni su odmah krenuti na put.

Ranije:

26.11.2019.

Na raspolaganje su stavljeni HGSS-ovi potražni timovi sa psima, zapovjedno vozilo, voditelji potraga i kompleksnih akcija spašavanja, dronovi i svi ostali resursi za traganje i spašavanje koje HGSS posjeduje.

Ukoliko ponuđena pomoć bude prihvaćena timovi su spremni u najkraćem roku krenuti na put, a dolaskom na teren samodostatani su minimalno 72 sata.

Alati

5015