Trening potražnih timova

Od 24.-26. siječnja 2020. HGSS stanica Rijeka bila je domaćin službenog treninga K9 potražnih timova i voditelja potraga komisije za potrage i lavine.

Trening se održao na širem području Platka. Potražni timovi su uvježbavali rad u grupama tražeći više markiranata, rad na cadaver te traženje u sektoru uz praćenje rada na GPS-u. U večernjim satima održana je analiza rada te predavanje o akciji potrage i spašavanja nakon potresa u Albaniji.

Alati

848