Trening K-9 timova na nepristupačnom terenu i ruševinama

Pet mladih potražnih timova sudjelovalo je na 1. seminaru potraga i spašavanja u ruševinama koji je organizirao Odjel za katastrofe i civilnu zaštitu.

Voditelj treninga potražnih timova koji se specijaliziraju za rad na nepristupačnim terenima i ruševinama je međunarodni instruktor za IRO Dušan Weber. U dva dana intenzivno se radilo na povećanju plijenskog i radnog nagona, navikavanja na buku i ometanja tokom rada te se upoznavalo sa vježbama za rad na nepristupačnim terenima i ruševinama.

Identificirani su potencijalni izazovi kod svakog od pasa te je napravljena kratka evaluacija rada vodiča. Do narednog treninga koji će se održati 6.-8. prosinca u Igu, nelicencirani potražni timovi imaju različite zadatke za vježbu sa svojim psima.

Alati

1320