U Sloveniji održano predavanje Komisije za potrage i lavine HGSS-a

Na zamaolbu slovenskih kolega iz Enote reševalnih psov  (ERP), koja je dio Kinološke zveze Slovenije (KZS), da održim stručno predavanje na njihovom redovnom osposobljavanju vodiča potražnih pasa u Gotenici  kraj Kočevja za traženje nestalih osoba, odazvala sam se s veseljem.

Osposobljavanje se održalo od 19.-21. veljače. Izazov je bio time veći da sam i sama prije 11 godina započela vlastitu edukaciju u školovanju pasa za potrage upravo u navedenoj udruzi, te sam tamo i stekla naslov „Inštruktora za šolanje reševanih psov“.

Edukaciju  sam započela predavanjem koju sam prošlu jesen prezentirala na IKAR- CISA (Međunarodni kongres gorskih spašavatelja). Intersantan je statistički podatak da Slovenija i Hrvatska posljednjih godina imaju gotovo identičan broj potraga za nestalim osobama.  U predavanju je prezentirano  kako HGSS organizira i vodi potragu za nestalim osobama, te kako koristimo naše službene pse u istima. Hrvatska i Slovenija imaju različitu organizaciju i zapovijedni lanac u akcijama potraga, pa je predavanje izazvalo zanimljivu debatu.

Subota je prošla dijelom u predavaoni sa četiri stručna predavanja, a dijelom na terenu u praktičnim vježbama. U teorijskom dijelu  održana su predavanja  o traženju i metodama učenja pasa za smrtno stradalim nestalim osobama, a u praktičnom dijelu problematika učenja pasa za navedeni dio potraga.

Domaćini su se odazvali iz cijele Slovenije u broju od 60-ak iskusnih vodiča potražnih pasa, a praktičnom dijelu smo se družili sa više od 40 četveronožnih „spasioca“.

Alati

2510