Upozorenje HGSS-a na povećanu lavinsku opasnost

Zbog trenutne snježne situacije potreban je veliki oprez i izbjegavanje lavima u našim kao i drugim planinskim područjima.

Ova se zima nakon malog prekida bez snijega, nastavlja sve većim obiljem snijega.

Posljednjih dana mjestimično ga je palo oko pola metra, ponegdje (Zavižan, Begovo Razdolje) ima ga ukupno preko jednog metra, u slijedećim danima meteorolozi očekuju i najavljuju još trideset ili više centimetara novoga snijega.
Takva, trenutna zimska snježna situacija donosi naglašene rizike od lavina.

To je razlog da ponovno istaknemo potrebu velikog opreza i izbjegavanja lavina u našim a i drugim planinskim područjima u ovakvim snježnim prilikama. Uz napomenu i podsjetnik da je za razumijevanja rizika od lavina i usvajanje svih mogućih mjera sigurnosti potrebno mnogo učenja, vježbe i iskustva, ovdje ćemo istaknuti najvažnije temeljne sigurnosne savjete:

1. Nakon obilnijih sniježnih padalina (20 cm i više) valja 2-3 dana nakon prestanka padalina odustati od izleta u viša i strmija brda, kako bi se lavine ispadale ili se novi sniježni pokrivač vezao uz podlogu i teren postao sigurniji.

2. Padaline od preko 20 cm novog snijega mogu biti dovoljne za nastanak lavina. Novi snijeg visine pola metra ili više, a pogotovo od blizu jednog metra, govori o neposrednoj opasnosti od katastrofalnih lavina.

3. Nagibi dovoljni za nastanak lavina su svi preko 20o nagiba, a najopasnije su padine između 30 i 45o nagiba.

4. Šumovite padine ne moraju biti sigurne. Lavine novog rastresitog snijega mogu lako proći i kroz pošumljene padine, a talne lavine i porušiti stabla i opustošiti šumu.

5. Pozornost valja posvetiti i strmini padina koje se nalaze iznad područja, možda i blagog, po kojem se planinari trenutno kreću, jer se lavine, uz odgovarajuće uvjete (količina snijega, nagib, temperatura i dr.) mogu spustiti i zatrpati i niža područja.

6. U žlijebovima i padinama na strani suprotnoj od smjera vjetra s kojim je snijeg padao, ili koji je kasnije premještao snijeg, osobito pri vrhu padina, skuplja se redovito više snijega nego drugdje, i opasnost je veća, a ako su temeperature niske opasnost se produljuje i znatno iza 2-3 dana.

7. Naglo zatopljenje, jugovina i/ili kiša na postojeći snježni pokrivač, znatno povećava rizike lavina, a također i znatnije padavine mokrog snijega na granici kiše i snijega.

8. Na izlete zimi, u predjele gdje postoji opasnost od lavina, nužno je nositi elektroničke primopredajnike za traženje u lavini, lopate i lavinske sonde, o svom planu izleta obavijestiti obitelj i poznanike, a također je vrlo korisno nositi mobilne telefone, po mogućnosti pametne mobilne telefone, radi brzog poziva u pomoć a i lakšeg pronalaska. Planinarska karta omogućuje određivanje nagiba padina udaljenih od trase puta.

9. U planinskim područjima gdje postoje lavinske prognoze (to za sada nisu hrvatske planine) svakako se upoznati s aktualnom lavinskom prognozom i stupnjem opasnosti prema europskoj ljestvici od pet stupnjeva (1= najsigurnije, 5 = najopasnije). Kretanje ili skijanje prilagoditi stupnju opasnosti: kod rizika 2 ne kretati se odnosno izlagati padinama strmijim od 40 stupnjeva, kod stupnja 3 ne preko 35o, kod 4 ne preko 30o, a pri stupnju opasnosti 5, odustati od izleta u viša snježna brda .

10. Manji broj ljudi u skupini i njihov međusoban razmak smanjuju gustoću opterećenja snježne podloge i time smanjuju mogućnost nastanka lavina

Planinari koji s lavinama nemaju dvoljno iskustva, trebaju se raspitati kod iskusnih planinara ili na adresi HGSS-a.

Svakako pročitati i uputu za turne skijaše - Savjeti za turno skijanje

Alati

1829