Vježba evakuacije O.Š. Braća Radić u Koprivnici

“Žurni i usklađeni” naziv je vježbe evakuacije i spašavanja koja je održana jučer u O.Š. „Braća Radić“ u Koprivnici.

Sam scenarij vježbe bio je da je u kotlovnici Osnovne škole ‘Braća Radić’ zbog potresa izbio požar te se počeo širiti prema spremištu i kuhinji škole. U učionici informatike teško je bilo ozlijeđeno dvoje učenika i jedna nastavnica, a još petero osoba bilo je lakše ozlijeđeno na katu zgrade i u kuhinji.

Cilj vježbe bio je provjeriti u praksi Plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja u školi, a u vježbi je sudjelovalo oko 450 učenika, stručnih suradnika i zaposlenika škole.

U vježbi su sudjelovale sve operativne snage zaštite i spašavanja grada Koprivnice, Županijski centar 112, Policijska uprava koprivničko-križevačka, koprivnička Javna vatrogasna postrojba i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica koje je ispred škole postavilo trijažni šator i krevete, Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Koprivnica.

Operativne snage pokazale su spremnost i zavidnu međusobnu koordinaciju prilikom provođenja vježbe.

Vježba je izvršena sukladno planovima Koprivničko-križevačke županije, Stožera civilne zaštite Grada Koprivnice i Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Koprivničko-križevačke županije.

Alati

1135