Vježba HGSS Makarska na Biokovu

U nedjelju, 21. listopada HGSS Stanica Makarska je na Biokovu, predio Ravna Vlaška odradila stijensku vježbu  spašavanja s nepristupačnog terena.

U vježbi je  sudjelovalo šesnaest članova Stanice koji su prema zamišljenom scenariju odradili spašavanje unesrećenog penjača u stijeni. Zadatak spašavatelja je bio organizirati kompletnu akciju od pronalaska  unesrećenog penjača, odrađivanja vođa pojedinih timova, izrada sidrišta, pružanja prve pomoći unesrećenom i na kraju evakuacija iz stijene kao bi se dopremio do najbliže komunikacije gdje se može prevesti u ustanovu za  hitnu medicinsku pomoć. Prije same vježbi odrađena je provjera osnovnih tehnika koje koristi HGSS.

Ova vježba bila je prilika da se provjeri spremnost članova Stanice za stvarne situacije, a prikazan nivo osposobljenosti na zavidnom je nivou.

Preventiva kojoj se posvećuje velika pažnja razlog je manjeg broja nesreća s težim posljedicama.

Alati

2347