Vježba speleospašavanja Stanice Samobor

U subotu 17.11.2018. održana je redovna vježba spašavanja u speleološkom objektu Provala na Žumberku u blizini Krašića.

Na vježbi je sudjelovalo 9 pripadnika HGSS Stanica Samobor, 1 pripadnik Stanice Čakovec, 3 pripadnika udruge Breganja i 1 član udruge DDISKF.

Vježba je počela demonstracijom tehnika koje će se koristiti tijekom vježbe. Iste tehnike su kasnije i korištene tijekom same vježbe u speleološkom objektu.

Važno je istaknuti dobru suradnju speleoloških udruga i HGSS-a u ovakvim aktivnostima, kako bi što više posjetitelja špiljama i jamama bilo upoznato sa radom Službe i svjesno složenosti spašavanja iz speleoloških objekata.

Alati

693