Zimskom tečaju na Platku prisustvovalo 52 članova HGSS-a

Zimski tečaj je počeo 13. veljače u 14 sati na Platku upoznavanjem voditelja tečaja Dragana Špehara sa programom. Svaki dan počinjao je u 7 sati doručkom, pa odlaskom na teren, a završavao u 24 ili 1 sat poslije ponoći.  

Na tečaju je prisustvovalo 52 tečajaca iz dvadeset stanica HGSS–a, a imali smo i dvoje gostiju iz Makedonije te troje iz Wallesa, koji su aktivno sudjelovali na tečaju. Ove godine rad velikog broja tečajaca, nadgledalo je i podučavalo ih  15 instruktora: Branko Šeparović, Marko Kulaš, Ivan Jurković, Luka Mudronja, Mužinić Mladen, Filip Filipović, Darko Prižmić, Ivan Host, Dubravko Butala, Tonko Matijašević, Vedran Tešić, Grgo Puljas i Josip Jandrić.

Na tečaju su obrađene zimske tehnike spašavanja, skije u špic, dvostruka vučna nosila, voženja akije, spašavanje sa žičare, voženja motornih saonica kao i voženja u skijeringu iza njih, a tečajci su uvidjeli njihovu prednost i mane u brzini spašavanja. Tom prilikom ponovili su se čvorovi, prva pomoć, a održana su predavanja iz tema: misija i organizacija službe Vinko Prizmić, lavine Frane Bebić – Alen Zorić – Andreja Pintar, Christijan Nikolić, Hrvoje Dujmić, organizacija akcije spašavanja Dragan Špehar, medicina trijaža Maja Grba Bujević – pergled Dario Švajda, suradnja 112 – HGSS Davor Košutić, signalizacija Alan Račić.

U posjeti je bio i Stipe Božić koji je proveo s nama jedan snimajući naše akcije spašavanja. Jedan dan s nama je i ravnatelj Hrvatskog zavoda za telemedicinu Mladen Novosel sa suradnicima, koji je obrazložio projekt telemedicine u HGSS –u, prijenos slike, zvuka i podataka o ozlijeđenoj osobi sa mjesta nesreće direktno u bolnicu. Naglasak tečaja bio je na organizaciji akcije spašavanja i zbog toga su tri puta dnevno organizirane akcije spašavanja sa četiri unesrećene osobe u okolici doma, a bili su na Guslici kao i na Zavižanu.

Moramo pohvaliti domara i osoblje na dobroj hrani i smještaju. Bez obzira na veliki broj tečajaca i instruktora tečaj je protekao dobro i sigurno bez ozljeda.

Alati

3229